-

-
-
-
-
-
-
pranie všetkých druhov bielizne
- hotely,
- internáty,
- reštaurácie,
- vojenské útvary,
- zdravotnícke zariadenia
pranie pracovných odevov
chemické čistenie odevov
odstraňovanie škvŕn
požičiavanie bielizne
doprava zákaziek
čistenie odevov a výrobkov z kože