--
-
-
Pranie
Na pranie sa používajú veľkokapacitné pracie stroje, ako aj malokapacitné 8 - 30 kg moderné pracie stroje s automatickým riadením pracieho cyklu. Dávkovanie je riadené elektronickým mikroprocesorovým počítačom. Pre daný typ znečistenia a textílie sa selektuje spektrum najvhodnejších pracích produktov, pretože rozličné nečistoty vyžadujú rozličné chemické pôsobenie pri rôznych teplotách pracieho kúpeľa v optimálnej dĺžke časového intervalu tohto pôsobenia.
Každá zákazka je spracovaná samostatne, preto nie je potrebné bielizeň označovať. Podľa požiadaviek zákazníka je zákazka roztriedená podľa sortimentu a zabalená do fólie.

Chemické čistenie
Na chemické čistenie odevov sa používajú chemické čistiace stroje piatej generácie s uzatvoreným okruhom čistenia, ktoré spĺňajú najprísnejšie ekologické kritériá.

Konečná úprava
Konečná úprava odevov a bielizne sa vykonáva na žehliacich lisoch, naparovacích figurínach na tvarovanú bielizeň, prípadne ručným žehlením.

Doprava
Doprava zákaziek sa uskutočňuje podľa požiadaviek a pokynov odberateľov nákladnými automobilmi, príp. osobným automobilom.